DNA-Vaderschapstest, hoe zit dat in mekaar?

- DNA-Verwantschapsanalyse - - DNA-Identificatie - - Maatschappelijke Discussie - - Statististisch verduidelijkt - - FAQ -
">

De DNA-vaderschapstest, enkele hardnekkige mythes weerlegd.

Kijk o.m. ook op de zeer informatieve site van WikiPedia, op deze FAQ en de woordenlijst en FAQ van Life-ID

De hele maatschappelijke discussie over verwantschapsonderzoek en privacy wordt beheerst door emotie en veel te weinig door feiten. Zo blijken bepaalde standpunten onhoudbaar in het licht van de statistische realiteit.

Deze site wil, aan de hand van wetenschappelijk gefundeerde informatie, bepaalde misvattingen uit de wereld helpen.
We zouden het o.m. kunnen hebben over

Meer hierover in de FAQ
Deze website over DNA-verwantschapstesten ihb de vaderschapstest wordt regelmatig bijgewerkt.